Editorial Team

1.    Rahmah (Managing Editor)
       Institute Agama Islam Negeri palangkaraya 
2.    Rina 
       Institute Agama Islam Negeri palangkaraya 
3.    Muhammad Alfian
       Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4.    Muhammad sir’an 
       Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
5.    Monalisa 
       Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin